ISO 50001

ISO 50001 er en standardisering av energiledelsessystem. ISO 50001 følger planlegg-utfør-kontroller-korriger (plan-du-check-act, PDCA) syklusen for kontinuerlig forbedring. Dette er en metodikk som er gjennomført i flere ISO-standarder, og en ISO 50001 vil være gjenkjennbar for organisasjoner som er sertifiserte innen ISO 9001, 14001, 27001, og andre.

EnergyManager ivaretar ISO 50001 gjennom flere moduler, bl.a. med sporbarhet og brukerkontroll på tiltak og oppgaver. Energy Manager AS kan også bistå bedrifter som ønsker å se nærmere på en sertifisering.

Last ned whitepaper her.

em-iso-chart