EnergyManager

Energiledelse

Energiledelse er en tverrfaglig disiplin som skal sikre en bevisst og effektiv bruk av energi for en organisasjon. Energiledelse utføres gjennom et energiledelsessystem, som består av energipolitikk, prosedyrer og instrukser, mål og planer, drift og gjennomføring av tiltak, målinger, avvik og oppfølging av avvik, og stadige forbedringer av selve energiledelsessystemet.

EnergyManager gir en organisasjon bedre gjennomføringevne ved at de som jobber innenfor energiledelse får ett verktøy å forholde seg til, oppgaver og tiltak blir mer synlige og enklere å administrere, og avvik effektivt kan følges opp. EnergyManager er tilpasset beslutningstagere på flere nivåer innad i en organisasjon, så vel som eksterne utførerer og energirådgivere.

Moduler

Dashboard

Dashboard’et i EnergyManager gir brukere en rask oversikt over energiledelsessystemets status. Grafiske elementer og kurver er tilpasset behovet for den enkelte bruker, brukerens roller, organisasjon eller sektor.

Oppgavelister

I den daglige driften er oppgavelistene en av de mest benyttede modulene, og sikrer at det jobbes systematisk. Her opprettes og tilordnes oppgaver som skal utføres og ansvarlige for selve utførelsen og godkjennere vil få en god oversikt slik at gjennomføringsevnen forbedres.

Overordnet planlegging

I henhold til ISO 50001 sine krav for energiledelsessystem så skal en organisasjon ha en overordnet planlegging bl.a. bestående av energipolitikk som gir overordnede føringer, mål og planer for effektiviseringsprosjekter og tiltak, samt prosedyrer som sikrer repeterbarhet. EnergyManager sikrer kravene i ISO 50001 ved å systematisere selve innholdet og gjøre dette tilgjengelig for de som jobber med energiledelse i organisasjonen.

Prosjekter

EnergyManager sin prosjektmodul lar en organisasjon samle oppgaver under prosjekter.

Avvik og avviksoppfølging

Energiavvik er det vi som oftest ser at har en høy kostnad for en organsisasjon, samtidig som det kunne vært unngått dersom de hadde hatt et system som ivaretok overvåkning og tiltak. I EnergyManager vil energiavvik vises og organisasjonen vil kunne systematisk vurdere om det skal opprettes tiltak og om evt. tiltak hadde ønsket effekt.

Årshjul og gjentagende oppgaver

Årshjul er oppgaver som typisk skal utføres årlig eller til gitte sesonger. EnergyManager støtter i tillegg oppgaver som skal utføres med hyppigere frekvens, f.eks. ukentlig. Den store gevinsten for en organsisasjon er at oppgaver kan settes opp én gang, evt. tilpasse datoer for sesonger, inkl. ferier og helligdager, og så vil EnergyManager ta hånd om opprettelse av oppgavene fremover i tid. Som andre moduler, vil denne modulen gi en organisasjon beste-praksis for energiledelse ved å veilede brukere gjennom opprettelse av oppgaver.

Administrasjon

EnergyManager kan enkelt tilpasses en organsisasjons behov, og dette er noe organisasjonen selv kan gjøre. Bl.a. gjelder dette administrasjon av brukere og roller. EnergyManager vil kunne komme med forslag på hva som er beste-praksis innenfor visse konfigurasjoner, men organsisasjonen står fritt til å overstyre dette.

Integrasjoner

Energiledelse handler om mange disipliner og EnergyManager kan integreres med andre system, bl.a. EOS og målesystem, og økonomi. Vi er tilpasningsdyktige og kan integrere med proprietære system dersom vi ikke allerede har lagt inn støtte for integrasjonen.