BENYTTES AV

Agder Fylkeskommune
Aquarama
Forsvarsbygg
Sarpsborg kommune

Bruk av EnergyManager gir flere fordeler

Innsikt

Du får fullstendig innsikt i ditt energiforbruk og kan dermed identifisere mulighetene for forbedring

Energikrav

Systemet ivaretar kravene i ISO 5001, ESG forskrifter og rapporteringskrav for CO2 utslipp

Klimaavtrykk

Du bidrar til en klimavennlig fremtid ved å redusere forbruk og utslipp

Kostnadsfordeling

Få full oversikt over kostnadsfordeling mellom leietakere

Nøkkeltall

100

over 100 fornøyde kunder

500

MNOK i energibesparelse for våre kunder

>50.000

tonn dokumenterbar C02 reduksjon hos våre kunder

Skreddersydd løsning

EnergyManager er modulbasert og tilpasses enkelt ulike behov og forutsetninger. Alle bygg er forskjellige, og systemet er derfor svært fleksibelt. Dashboardet settes opp etter behov og preferanser for å gi deg som kunde best mulig nytteverdi.

EnergyManager overvåker og analyserer energiforbruket ditt, og genererer rapporter med nyttig informasjon for å deretter ved avvik kunne iverksette eventuelle tiltak. I tillegg til dette er systemet svært fleksibelt med tanke på kostnadsfordeling.

Les mer
Våre tjenester

Dette sier kundene våre

Vil du vite mer om EnergyManager?

Kontakt oss for mer informasjon eller en demo!