Om EnergyManager

Av energiledere, for energiledere

EnergyManager er utviklet gjennom 10 år i samarbeid med kunder og virkemiddelapparatet. Systemet er utviklet av energiledere som merket kunders behov for et tilgjengelig og helhetlig software-verktøy for utøvende energi- og miljøledelse. Det som fantes var kun relativt enkle systemer for monitorering av energiforbruk (såkalte EOS-systemer).

Energy Manager AS har en stor kundebase rundt om i hele Norge, samt en rekke større samarbeidspartnere. Ønsker du en demo av vårt system eller å bli en partner, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Bli partner

Bli med oss på reisen mot en grønnere og mer effektiv fremtid!

Energy Manager AS er et ledende SaaS-selskap som tilbyr en omfattende programvareplattform for energistyring og bærekraft. Vi hjelper bedrifter med å redusere energiforbruket, spare penger, øke bærekraften og optimalisere driften. Vi søker nå partnere for salg, distribusjon og oppfølging av kunder.

Bli partner

FORDELER MED Å VÆRE PARTNER AV ENERGYMANAGER:

Et stort marked

EnergyManager har et enormt markedspotensiale, da alle bedrifter kan dra nytte av å optimalisere energiforbruk, ressursbruk og bærekraft.

En innovativ og allsidig løsning

EnergyManagers programvareplattform tilbyr moduler for energistyring, vannforbruk, avfallshåndtering, bærekraftsrapportering og mer. Dette gir bedrifter en helhetlig oversikt og kontroll over sin ressursbruk og miljøpåvirkning.

En attraktiv forretningsmodell

EnergyManager tilbyr en attraktiv forretningsmodell med høy margin og gjentakende inntekter.

En sterk support

EnergyManager tilbyr sine partnere en solid support og opplæring.

En mulighet til å bidra til en grønnere og mer effektiv fremtid

EnergyManager er en del av den grønne omstillingen, og ved å bli partner kan du bidra til å gjøre en positiv forskjell for både miljøet og bedrifter.

Er du interessert i å bli partner med EnergyManager?

Kontakt oss for mer informasjon eller en demo!

Dette sier kundene våre