EnergyManager

EnergyManager består av 12 moduler som kan kombineres slik man vil. For noen kunder er det relevant å hente inn produksjonsdata fra solcelleanlegget på taket, fjernvarmesystemet eller termisk energi som varmebrønner. For andre er det viktigere å se inneklima data som luftfuktighet, vannforbruk og lys.

Med et helhetlig bilde på energiproduksjon og energiforbruk er det enklere å finne ut hvordan man kan kutte kostnader. Bare i 2021 sparte kundene til Energy Manager AS over 125 millioner kroner i energikostnader, og reduserte CO2-utslippene sine med 150 000 tonn CO2.

Analyse

Med vår omfattende erfaring og ekspertise på energiforbruk i bygninger, har vi utviklet metoder for å analysere forbruksdata. Disse metodene identifiserer overforbruk og uregelmessigheter i forbruksmønstre, og foreslår tiltak for å optimalisere driften.

Energy Manager kommuniserer med de aller fleste teknologier for oppsamling og distribusjon av data. I utviklingen er det lagt stor vekt på fleksibilitet og å kunne benytte ulike tjenester, skyløsninger, ulike filformater og APIer. Vi har også vår egen multi gateway, og kan via 4G hente data uten å komme i konflikt med brannmurer. 

Vi integrerer energidata som samles inn, med annen relevant informasjon fra lokasjonen, inkludert data fra sensorer, temperatursensorer, brukerdata, værdata, prognoser og produksjonsdata. Dette beriker analysene våre og gjør dem mer nøyaktige, noe som bidrar til å spare energi.

Fordelene inkluderer:

Forenkler og oppgraderer arbeidet med energistyring
Integrerer diverse operasjonelle data
Overvåker energiforbruk kontinuerlig, hele døgnet
Automatisk deteksjon av unødvendig energibruk
Kartlegger endringer i energiforbruk
Evaluerer effekten av implementerte energisparetiltak

Rapportering

Ved å ha tilgang til data får man innsikt som kan benyttes til flere formål i Energy Manager. Herunder finne potensialer, oppdage avvik, motta alarmer, dokumentere resultater, motivere medarbeidere, dokumentere inneklima mm. Vi innhenter og validerer data fra forskjellige energikilder, inkludert både offisielle måledata og data fra egne undersystemer og innsamlingssystemer direkte på stedet. Dataene organiseres og presenteres i EnergyManager, hvor vi tilbyr intuitive verktøy for å skreddersy dashbord eller sette opp automatisk rapportdistribusjon som møter hver kundes unike krav.

Fordelene inkluderer:

Automatisert distribusjon av rapporter
Samler og integrerer data fra forskjellige bygninger
Et omfattende bibliotek med standardrapporter
Tilpassede rapporter og nøkkelindikatorer for hver kunde
Analyse og sammenligning for benchmarking
Datadeling gjennom API-tilkoblinger

Tiltak

EnergyManager er mer enn datafangst og visualisering. Systemet har også moduler for å holde orden på oppgaver, tiltak, lukking av avvik mm. Dette er viktige momenter å ivareta. Noen velger å bruke eksisterende systemer til dette, andre velger å bruke Energy Manager til dette. Vi tilbyr også APIer mot andre FDV-systemer mm. Ved ISO-sertifisering mm er det en stor fordel å samle alt energiarbeid, etter vår erfaring.

Fordelene inkluderer:

Oppgaver og tiltak; Ved for eksempel avvik kan oppgaver kan tildeles internt i organisasjonen, eller det kan tildeles til eksterne partnere som elektrikere, servicepartnere, driftstjenester mm.
Prosjektoversikt; I prosjektmodulen kan man holde oversikt på prosjekter, underprosjekter mm. Herunder tildele roller og ansvar, sette tidsfrister mm. Dette er en enkel modul om man sammenlikner med fullverdige prosjektverkøy.
Årshjul; I løpet av et år er det ulike høytider, ferier, sesongskifter mm. Vi har derfor laget et årshjul der man kan holde ordne på hva man gjør hvor, for å redusere forbruk i disse perioder. Det er nyttig å sette dette i struktur og gjøre seg mindre per

Kostnadsfordeling

Modulen Insight tilbyr verdifull innsikt i forbruket av ressurser som energi, vann og andre felleskostnader. Enten du er en eiendomseier, leder eller leietaker, tilbyr dette systemet en effektiv løsning for nøyaktig fordeling av utgifter og individuell tilgang til hver enkelt part. Insight kan også brukes med suksess i ulike kommersielle miljøer som hoteller, campingplasser, kjøpesentre og lignende.

Med løsningen for kostnadsfordeling blir prosessen med å fordele kostnader strømlinjeformet og gjennomsiktig. Eiendomseiere og ledere kan benytte denne modulen for å forenkle jobben med å kostnadsfordele energikostnader, vannkostnader og andre felleskostnader. Leietakere kan også få tilgang selv og enkelt hente ut det de trenger av informasjon. 

Vi sikrer nøyaktig oppsamling og rettferdig fordeling av alle energiutgifter i bygget. Vår løsning genererer en digital faktura for hver leietaker som omfatter grunngebyrer samt kostnader for effekt og nettleie. Videre garanterer løsningen at inntekter fra byggets egen energiproduksjon, som for eksempel varmepumper og solpaneler, blir korrekt fakturert. Dette maksimerer byggeierens avkastning på investeringer i lokal energiproduksjon.

Fordelene inkluderer:

Nøyaktig fakturabasis for leietakere
Omfattende fordeling av energikostnader
Inkludering av kostnader for effekt- og nettleie
Allokering av inntekter fra egenprodusert energi
Integrasjon med Norpool og lokale nettselskaper
Logisk og brukervennlig system
ISO-syklusen
Planlegge
Utføre
Kontrollere
Korrigere

ISO 50001

ISO-sertifisering

ISO 50001 er en standardisering av energiledelsessystem. ISO 50001 følger planlegg-utfør-kontroller-korriger (plan-do-check-act, PDCA)-syklusen for kontinuerlig forbedring. Dette er en metodikk som er gjennomført i flere ISO-standarder, og en ISO 50001 vil være gjenkjennbar for organisasjoner som er sertifiserte innen ISO 9001, 14001, 27001, og andre.

EnergyManager ivaretar ISO 50001 gjennom flere moduler, bl.a. med sporbarhet og brukerkontroll på tiltak og oppgaver. Energy Manager AS kan også bistå bedrifter som ønsker å se nærmere på en sertifisering.

Kr Sand Kommune er som første byggeier i Norge sertifisert på plattformen EnergyManager

Dette sier kundene våre

Vil du vite mer om EnergyManager?

Kontakt oss for mer informasjon eller en demo!